Prövning om elstöd


Hej!
Som vi har informerat tidigare sker ingen utbetalning av elstöd till oss som boende i föreningen trots att vi har haft förbrukning under den tid som elstödet avser. Anledningen till det är att våra avtal avslutades innan datumet där  uttag avseende vilka som är berättigade till avtalet har skett. Bostadsrättsföreningen kan inte överklaga detta då stödet riktar sig till privatpersoner. Med anledning av detta har en av styrelsemedlemmarna skickat in en prövning av det uteblivna stödet. Med fördel kan fler göra samma sak och då går det bra att använda denna mall.

Blogg på WordPress.com.