Felanmälan / Akuta ärenden

Akuta ärenden

Akuta tillbud på icke ordinarie arbetstid där följdskador kan uppstå och där avhjälpandet inte kan vänta till nästa arbetsdag kan anmälas till Larmcentral. 


Jour ska endast kontaktas vid akuta fel som innebär fara för person eller byggnad.

Exempel på akuta fel:

  • Du har fastnat i hissen.
    (För övriga problem med hissen, kontakta gärna styrelsen först)
  • En vattenledning har brustit och vatten forsar ut.
  • Inbrott i gemensamma lokaler och liknande händelser.

Larmcentralen Storholmen, tel: 08 18 70 00

Obs!

Jourutryckningar för åtgärdande av mindre fel eller fel av icke akut karaktär debiteras bostadsrättshavaren. Bostadsrättshavaren debiteras även i de fall då denne anses vara vållande till felet/skadan.

Oavsett vem du larmar skall du alltid:

  • Ange adressen, varifrån larmet kommer.
  • Uppge ditt namn, lägenhetsnummer och telefonnummer.
  • Uppge aktuellt fel eller skada.
  • Informera styrelsen.

Felanmälan

Nedan finner du information om vart du ska vända dig om du vill göra en felanmälan av något som hör till fastigheten eller din bostad. Det åligger var och en att anmäla fel som man upptäcker. 

När du har felanmält, sätt gärna en lapp på det föremål som du felanmält för att informera dina grannar.

Kundtjänst och felanmälan

Storholmen Förvaltning

Blogg på WordPress.com.