Information om kommande avgiftsfakturering


Som ni säkert har lagt märke till så fanns det ingen debitering av el med på den faktura för avgiften avseende mars månad som skickades ut förra veckan.

Vi står mitt i ett byte av ekonomisk förvaltare och tyvärr blev det en missuppfattning mellan den nya och den gamla ekonomiska förvaltaren som gjorde att vi inte informerades om hur debiteringen kommer att ske framåt. 

Vi har nu haft en avstämning med Storholmen förvaltning AB som är den förvaltare som vi byter till och fick informationen om att:

Fakturor för avgiften kommer att skickas ut en gång per kvartal då fakturering för tre månader sker. Vatten och el kommer att finnas med på varje faktura men med någon månads förskjutning (se nedan).

Exempel: I mars skickas fakturor för april, maj och juni. På dessa fakturor kommer det finnas debitering för el samt för varmvatten. 

Månad för utskick:Avser avgift för månaderna:Debitering av varmvatten:Debitering av el:
DecemberJanuariFebruariMarsSeptemberOktoberNovemberSeptemberOktoberNovember
MarsAprilMajJuniDecemberJanuariFebruariDecemberJanuariFebruari
JuniJuliAugustiSeptemberMarsAprilMajMarsAprilMaj
SeptemberOktoberNovemberDecemberJuniJuliAugustiJuniJuliAugusti

Detta har hänt:

Fram till nu har faktura har skickats ut till och med mars. Debitering av el har skett för november och december samt har debitering av varmvatten skett till och med oktober. 

Detta kommer att hända:

För att komma i fas med debiteringen kommer fakturan som avser april månad att innefatta debitering av varmvatten för två månader (november och december) samt kommer ingen debitering av el att ske för den månaden. Därefter kommer ovanstående debiteringstabell att följas.

Blogg på WordPress.com.