Garageansökan

När du ansöker om plats/förråd så behöver du uppfylla följande kriterier

  • Du är medlem i föreningen

VID ANSÖKAN AV GARAGEPLATS BEKRÄFTAR DU PÅ HEDER OCH SAMVETE ATT DU ÄMNAR NYTTJA PLATSEN FÖR EGET BRUK.

Garagekö

1741
2635
3761
4941
5942
6841
7832
8752
9645
10861
11851
12655
13752