Styrelsen

Under valstämma 2022-12-07 valdes följande styrelse

Markus Malisewski (Styrelseordförande)
Ansvarig för bolagsstyrningen samt att verksamheten följer stadgar och lagar. Leder & fördelar styrelsens arbete.

Cevin Wahlstedt Ledamot
(Sekreterare & IT)
Ansvarig för IT, infoskyltar och hemsida.

Åsa Bergh Ledamot
(Ekonomi)
Kassör som bevakar föreningens ekonomi samt trädgårdsansvarig.

Narin Banaee Ledamot
(Juridik)
Ansvarig för juridiska frågor, andrahandsuthyrningar, skador och solcellsinstallation.

Fehmi Bozyel Ledamot
(Drift)
Ansvarig för yttre & inre miljö samt nycklar och nya medlemmar.

Thomas Yde Suppleant
Biträder ordförande samt ansvarig för avtal och miljöfrågor.

Adnin Ali Suppleant
Biträder med erfarenhet i bostadsrättsfrågor och ekonomi

Johnny Lennström Suppleant
Biträder med erfarenhet inom styrelser och ekonomi.