Styrelsen

På ordinarie årsstämma 2018-12-17 valdes följande styrelse till bostadsrättsföreningen SveaTvå

Markus Maliszewsk

Suppleant

Biträder i tekniska frågor.

Åsa Bergh

Ledamot

Biträder i kontakt med leverantörer ock kommunen

Hamid Shahzad

Ledamot

Ansvarar för IT/hemsida, P-platser samt förrådsutrymmen.

Daniel Raffi

Ledamot

Kassör och bevakar föreningens ekonomi, kontaktperson gentemot banken och sköter faktura-attesteringar.

Jonas Fajers

Ledamot

Ansvarar för kallelser och protokoll för styrelsemöten.

Thomas Yde

Suppleant

Ansvarar för Tekniska frågor. Såsom övervakningssystemet, El-Värme och IT leverantörer.

Nima Jokilaakso

Ordförande

Ansvarar för att bolagsstyrningen och verksamheten följer stadgar och lagar. Samt leder styrelsen arbete.

Kontakta styrelsen

Kontakta gärna styrelsen på brfsveatva@gmail.com

Stäng meny