Styrelsen

På ordinarie årsstämma 2019-11-27 valdes följande styrelse till bostadsrättsföreningen SveaTvå

Marianne Holm

Suppleant (Sekreterare)

Sekreterare samt ansvarig för kallelser och protokoll.

Markus Maliszewsk

Ledamot (Ordförande)

Ansvarig för bolagsstyrningen samt att verksamheten följer stadgar och lagar. Leder & fördelar styrelsen arbete.

Åsa Bergh

Ledamot (Ekonomi)

Kassör samt bevakar föreningens ekonomi gentemot banken.

Hamid Shahzad

Ledamot (IT Chef)

Ansvarar för IT/hemsida, P-platser samt förrådsutrymmen.

Daniel Raffi

Suppleant

Biträder Kassör.

Fehmi Bozyel

Ledamot

Ansvarig för Yttre & Inre Miljö samt Nyckelansvarig.

Thomas Yde

Ledamot (Vice Ordförande)

Biträder Ordförande samt Huvudansvarig Yttre & Inre Miljö.

Nima Jokilaakso

Suppleant

Biträder ordförande.

Kontakta styrelsen

Kontakta gärna styrelsen på brfsveatva@gmail.com

Stäng meny