Styrelsen

På ordinarie årsstämma 2018-12-17 valdes följande styrelse till bostadsrättsföreningen SveaTvå

Markus Maliszewsk

Suppleant

Ansvarar för Teknik & Drift samt Gym, Bastu & Hobbyrum.

Åsa Bergh

Ledamot

(Vice-ordförande) ”Biträder ordförande och kassör”

Hamid Shahzad

Ledamot

Ansvarar för IT/hemsida, P-platser samt förrådsutrymmen.

Daniel Raffi

Ledamot

Kassör och bevakar föreningens ekonomi, kontaktperson gentemot banken och sköter faktura-attesteringar.

Jonas Fajers

Ledamot

Sekreterare samt ansvarig för kallelser och protokoll.

Thomas Yde

Suppleant

Ansvarar för Yttre- & Inre Miljö samt nyckelansvarig.

Nima Jokilaakso

Ordförande

Ansvarar för att bolagsstyrningen och verksamheten följer stadgar och lagar. Samt leder styrelsen arbete.

Kontakta styrelsen

Kontakta gärna styrelsen på brfsveatva@gmail.com

Stäng meny