Information om elstöd


Gällande elprisstöd för medlemmar i Brf Svea Två

Information från Regeringskansliet:

För att hjälpa hushåll och företag att klara vintern införs på kort sikt ett elstöd för höga elpriser,

tidigare nämnt högkostnadsskydd. Utbetalning av elstödet till hushåll i elområde 3 och 4 startar den 20 februari 2023.

På Svenska kraftnäts hemsida framgår att du som privatperson har rätt till elstöd om du

  • har ett eget elnätsavtal direkt med ett elnätsföretag
  • för en elanläggning (uttagspunkt) i södra Sverige (elområde 3 eller 4)
  • du stod på elnätsavtalet den 17 november 2022.

Vad innebär det för oss i Brf Svea Två som har installerat IMD?

På årsmötet den 24:e november 2021 beslutades det att genomföra en motion där föreningen skulle införa solceller samt IMD (Individuell Mätning och Debitering).

Styrelsen har nu verkställt beslutet om att införa IMD vilket skedde i mitten av oktober, och i samband med det avslutades samtliga individuella avtal med elnätsleverantörer.

Då ett av villkoren är att man skall ha ett elnätsavtal den 17 november är vår tolkning att det kan komma att innebära att vi som enskilda individer inte är berättigade till det statliga stödet.

Vi i styrelsen gör allt vi kan för att få reda på vad som gäller och naturligtvis jobbar vi också på att få en lösning som är positiv för oss alla.

Eventuell mer information kommer delges på hemsidan eller Facebook framöver. Registrerar er där om ni inte gjort det redan för att följa utvecklingen

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Blogg på WordPress.com.