Information om elavtal


Nu har månadsavgiften skickats ut vilket gjorde att många av oss blev förvånade när vi såg totalbeloppet. Avgiften har höjts med 10% samt debiterades vi för två månaders elförbrukning.

På årsstämman 2021 beslutades om IMD (individuell mätning och debitering) för våra el abonnemang. I stället för att varje lägenhet har sitt egna avtal, har föreningen övertagit den rollen och har ett avtal med el- och nätleverantören (egentligen 2 eftersom vi har två fastigheter). Föreningen fakturerar därefter kostnaden till oss som bostadsrättsinnehavare. Tanken med IMD är att vi skall slippa en del kostnader vilket gör att det blir mer förmånligt.

Den kostnad som varje bostadsrättsinnehavare får på sin faktura bygger på den faktiska förbrukningen samt på det genomsnittliga pris per kilowattimme som föreningen har betalat under den period som debiteringen avser.

Priset för november och december (den del som avsåg oktober kom inte med i denna fakturering) blev 2,88 kr/ kWh. För några som hade ett bundet avtal på en lägre nivå kan det tyvärr innebära en fördyring på kort sikt eftersom föreningens sedan tidigare förmånliga bundna avtal har löpt ut och det skulle bli en riktigt hög kostnad om vi binder avtalet nu. De som följer nyheterna känner säkert igen sig i denna information.

Dock löper installationen av solceller på som planerat vilket innebär att vi inom en månad skall kunna ta del av solens energi och på så sätt få minskad kostnad för oss alla.

Priset på 2,30 kr/kWh innefattar alla kostnader och kan därför inte jämföras med det pris per kilowatt som ni betalade innan vi gick över till IMD. För att få en rättvisande jämförelse behöver ni slå samman samtliga kostnader på faktura/fakturorna som ni fick tidigare och dela det med den totala förbrukningen. För många av oss är det mer förmånligt och för en del kan det tyvärr på kort sikt bli en fördyring.Ni kan löpande följa er förbrukning i datorn eller telefonen genom att följa en länk. Om ni önskar tillgång till att följa er förbrukning kan ni skicka ett meddelande som innefattar det tresiffriga lägenhetsnumret till styrelsens e-post (styrelsen@sveatva.se) så skickar vi länken till er.

Med vänlig hälsning

StyrelsenBrf Svea Två

Blogg på WordPress.com.