Information om IMD och debitering av el


Som vi har informerat om tidigare har vi infört IMD (individuell mätning och debitering) för våra el abonnemang. I Stället för att varje lägenhet har sitt avtal, har föreningen övertagit den rollen och har ett avtal med el- och nätleverantören. Föreningen fakturerar därefter kostnaden till dig som bostadsrättsinnehavare. Med IMD slipper du en del kostnader vilket gör att det blir mer förmånligt.

Debiteringen sker tillsammans med månadsavierna som avser hyra. Den kostnad som varje bostadsrättsinnehavare får på sin faktura bygger på den faktiska förbrukningen samt på det genomsnittliga pris per kilowattimme som föreningen har betalat under den period som debiteringen avser.

Debiteringen beräknas påbörja i samband med utskick av februarifakturan. Vi har inte fått svar från leverantören om kostnaden som då debiteras avser endast halva oktober eller halva oktober och hela november men därefter kommer månadsvis debitering att ske.

Kostnaden för dessa månader (oktober och november) är 2,88 kr / KWh. Kostnaden kommer att ändras från månad till månad då vi har en del rörligt och en del bundet elavtal. Vi skulle landa på ett mycket dyrt avtal om vi binder den rörliga delen men vi räknar med en positiv utveckling när solcellerna kommer på plats, vilket sker i början av februari.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Brf Svea Två

Blogg på WordPress.com.