Förrådsansökan

När du ansöker om plats/förråd så behöver du uppfylla följande kriterier

  • Du är medlem i föreningen

VID ANSÖKAN AV FÖRRÅDSPLATS BEKRÄFTAR DU PÅ HEDER OCH SAMVETE ATT DU ÄMNAR NYTTJA FÖRRÅDET FÖR EGET BRUK.

Förrådskö

1654
2926
3761
4752
5645
6743
7861
8851
9623