Akuta ärenden

Akuta ärenden / Jour 08-123 456

Akuta tillbud på icke ordinarie arbetstid där följdskador kan uppstå och där avhjälpandet inte kan vänta till nästa arbetsdag kan anmälas till Larmcentral. Jour ska endast kontaktas vid akuta fel som innebär fara för person eller byggnad.

Exempel på akuta fel:

  • – Hissen har fastnat.
  • – En vattenledning har brustit och vatten forsar ut.
  • – Fönsterruta är krossad.
  • – Värme, vatten eller elektricitet saknas. ytterdörr går inte att stänga.
  • – Inbrott i gemensamma lokaler och liknande händelser.

Larmcentralen, tel: 08 123 456

Obs!

Jourutryckningar för åtgärdande av mindre fel eller fel av icke akut karaktär debiteras bostadsrättshavaren. Bostadsrättshavaren debiteras även i de fall då denne anses vara vållande till felet/skadan.

Oavsett vem du larmar skall du alltid:

  • – Ange adressen, varifrån larmet kommer.
  • – Uppge ditt namn, lägenhetsnummer och telefonnummer.
  • – Uppge aktuellt fel eller skada.
  • – Informera även styrelsen via brfsveatva@gmail.com
Stäng meny